01.

Män som säljer sexuella

Vad säger tidigare forskning om behov hos gruppen män som säljer sex till män i allmänhet och runt hivprevention i synnerhet?

sexuella tjänster

02.

sexsajter på Internet

en sexköpslagsstiftning. Denna lag innebär ett förbud mot köp av sexuella tjänste Denna lag är den enda i världen som enbart

prostitutionsgruppen

03.

prostitutionskontakter är ett svenskt

Man har kunnat se en minskning avgatuprostitutionen sedan införandet av lagen. inomhusprostitutionen har på verkats av sexköpslagen.

könshandel
Sekreterarakademin kan enligt kallas för en prostitutionsportal.

populära sexsajter.
könshandeln

Get to know us better

Who we are

På Sekreterarakademin finns det ett stort antal forum som escorterna och andra medlemmar kan diskutera på. På den svenska sidan finns ett allmänt forum där alla medlemmar i Sekreterarakademin från hela Sverige kan läsa och skriva in inlägg. Det finns också ett flertal lokala forum uppdelat efter geografiska områden i Sverige. Dessa lokala forum innehåller

Some things we can do

Our skills
98%
78%
85%
palset1
TIDIGARE FORSKNING

Kännedom om prostitution

Det finns trettiotvå olika forum varav nio är geografiska områdesforum. Övriga forum är uppdelade efter olika ämnen exempelvis prostitution i samhället, sexrelaterade sjukdomar, leksaker och prylar etc. Forumen är välfungerande. Sekreterarakademin har även vissa regler och hållpunkter som måste efterföljas. Det finns därför en person som reglerar sidan och tar bort inlägg som innehåller information och påhopp av de slag som ej är tillåtna.

Main aspects of work

utan utvecklingen av Internetprostitutionen är något
1

överblicka Internetprostitutionen

sexsäljande

Sexindustrin på nätet- aktörer, innehåll, relationer och ekonomiska flöden analysera sexindustrin på Internet med fokus på pornografi och prostitution

2

kvinnors bakgrund

prostitutionen

Man använder sig av dessa sidor för att marknadsföra och sälja sina produkter och tjänster i en aldrig skådad omfattning. Man talar också om en

3

Result oriented

Testing

Det är den manliga sexualiteten som står i centrum. En annan negativ sida är att det blir en ökad exploatering av sexualiteten i det

Som tidigare nämnts så finns det inte mycket forskning vilka som
använder sig av Internet för sexuella syften

team image
Den positiva delen
dagens marknadssamhälle
som etablerat sig som en av de största och bästa prostitutionssidorna ,att sälja och köpa sex på, på bara några år. Studien
team image
Kärlek och sex på Internet
Manliga Escort i Stockholm
Manlig Eskort - Manlig sällskap för damer ansågs vara mer lättillgängliga så kunde man inte utläsa a
kvinnors sexualitet
komplex struktur

Resultatredovisningen är uppdelad i tre kategorier. Dessa tre kategorier, den omsorgsfulla kvinnan, kvinnan som handelsvara samt männen på forumet-hierarki, marknad och värderingar, har vi konstruerat efter att ha tittat på hur diskussionerna forum

vikt för analysen
prostitution

prostitution existerar inte isolerad från ekonomiska och sociala strukturer prostitution är en konkret yttring av kvinnors sexuella underordning

institutioner de deltar
dominerande positio

Homosocialitet är ett användas för att förstå hur kunskaper, regler och föreställningar överförs mellan män det vill säga hur män blir män i manliga sammanhang.

Differentierat erkännande som handlar om

Formaliserad, ex frimurarloger
Begreppet homosocialitet används med

för att beteckna makt

Med hjälp av dessa ovanstående teorier har vi försökt att tolka de konversationer som pågår

De tre genusteorierna hjälper till att skapa en förståelse i förhållandet inom och mellan könen samt vad dessa samtal kan haför betydelse. Vi valde även att innefatta ett marknadsperspektiv i vårt val av teorier.
ovanstående teorier
inom Internetprostitutionen
testimonial author
högre status genom att visa
känslor öppet. Ett annat exempel kan vara objektivering av kvinnor och avståndstagande från
allt feminint vilket är mycket vanligt i vissa homosociala grupper.
att bevara sin makt.
homosocial grupp så bidrar det till

Useful tips & hacks

Recent posts

Open for your ideas

Contact us
ADRESS

Stockholm

E-POST

info@escortstockholm.se

För vänner

Kontakta oss